Jakub Żak

Jakub Żak

Jako adwokat, od lat obserwuje zmieniające się społeczne potrzeby rynku, świadcząc usługi doradztwa zakresie ładu korporacyjnego. Intensywnie angażuję się w działania NGO.

Doskonale rozumiem potrzeby „trzeciego sektora”.  Współpracuję w charakterze eksperta ze stowarzyszeniami i fundacjami, gdzie doradzam w kwestii dostępu do informacji publicznej, postępowań rejestrowych oraz ochrony prawnoautorskiej. Czynnik S („Society”) jest dla mnie niezwykle istotny. Uważam, że dobrze funkcjonujące społeczeństwo, to przede wszystkim ludzie świadomi i otoczeni opieką państwa i samorządów. Wierzę, że takie społeczeństwo jest podstawą dla rozpoczęcia zmian niezbędnych dla skutecznego stosowania polityki ESG.

Ukończyłem:

  • kurs Zarządzania organizacjami pozarządowymi prowadzony przez ekspertów Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
  • kurs: „Nowelizacja Ustawy o lasach oraz ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw”
  • liczne kursy w zakresie aspektów nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych i nowego prawa holdingowego

 

tel: