Piotr Kosiak

 dr Piotr Kosiak

Jestem doświadczonym menadżerem oraz etykiem biznesu. Łączę świat nauki z biznesem jako broker technologii i innowacji. Głównym zainteresowaniem obdarzam komponent E –  Środowisko (z ang. environment).

Jestem przewodniczącym Zespołu Środowiskowego złożonego z najlepszych specjalistów z zakresu: ekologii, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, polityki społecznej, odpadów, hydrologii, kwestii  środowiskowych, śladu węglowego, odnawialnych źródeł energii.  W skład mojego  zespołu wchodzą naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmujemy się kompleksowym raportowaniem w zakresie środowiska, oceną kryteriów dotyczących realizacji strategii i polityki środowiskowej, zarządzaniem środowiskiem.

 

Dorobek naukowy:

  • Profesor zagraniczny – Full Professor Managment and Business Administration Azteca University.
  • Visting Professor Zhejiang University – wydział zarządzania i innowacji.
  • Wykładowca zarządzania Collegium Civitas oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Master of Laws (LL.M). Doctor of Business Administration (DBA) oraz Master of Business Administration (MBA). 
  • Seminarium habilitacyjne z etyki społecznej odbył na Uniwersytecie w Lucernie w Szwajcarii.
tel: